Główne problemy brd - charakterystyka

predkoscNadmierna prędkość należy do najbardziej istotnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według kart zdarzeń drogowych w Polsce wypadki związane z prędkością niedostosowaną do warunków drogowych stanowiły w ostatniej dekadzie ponad 20% ogółu wypadków. W 2009 roku niedostosowanie prędkości do warunków jazdy wskazywane jest jako najczęstsza przyczyna wypadków. W wypadkach z winy kierowcy, prędkość uznano za przyczynę 31,2% wypadków, w których było 45,8% ofiar śmiertelnych (1613 ofiar). Dane te wskazują także na ścisły związek pomiędzy prędkością a ciężkością wypadków.

Młodzi kierowcyŹródło: motoel.pl

Wiek i doświadczenie kierowców ma bardzo wielki wpływ na wielkość ryzyka udziału w wypadku drogowym. W krajach OECD młodzi kierowcy stanowią około 27% kierowców będących ofiarami śmiertelnymi wypadków drogowych, mimo że ta grupa wiekowa stanowi jedynie ok. 10% populacji. Ponadto od 20 do 30% ofiar śmiertelnych jest skutkiem wypadków drogowych, w których uczestniczą młodzi kierowcy

piesiGeneralnie problem wypadku drogowego z udziałem pieszego występuje na terenie zurbanizowanym. W krajach europejskich pięciu z sześciu pieszych-rannych i dwóch z trzech pieszych zabitych związanych jest z terenem zurbanizowanym. Niepokojący jest również fakt, iż ze wszystkich kategorii wypadków drogowych to właśnie potrącenie pieszego charakteryzuje się największym wskaźnikiem definiowanym jako iloraz liczby osób zabitych do liczby osób rannych wśród wszystkich kategorii wypadków drogowych

drunk_driver

Około 25% osób zabitych na  drogach Europy to śmiertelne ofiary wypadków, w które uwikłany był czynnik alkoholu. Oznacza to, że bądź poszkodowani bądź też sprawcy tych wypadków uczestniczyli w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwym. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych, którzy będąc pod wpływem alkoholu stają się zdecydowanie bardziej narażeni na śmierć w ruchu drogowym. Statystyki te są tym bardziej niepokojące, że kierowcy w stanie nietrzeźwym (stężenie alkoholu we krwi większe od 0,5g/l) wykonują średnio jedynie 1% całej pracy przewozowej w Europe [1].

motocyklisci

Silnikowe pojazdy dwukołowe dzielą się na skutery i motocykle. Grupy te różnią się przede wszystkim pojemnością silników, ale również celem w jakim są użytkowane, wiekiem użytkowników, stylem jazdy oraz procesem zdobywania uprawnień do kierowania motocyklami i motorowerami (ang. SPD – silnikowe pojazdy dwukołowe).
Największą popularnością SPD cieszą się w krajach Europy południowej. To właśnie w tych krajach wskaźnik pojazdów przypadających na 1000 mieszkańców jest najwyższy. Na czele krajów europejskich plasuje się Grecja, gdzie na 1000 mieszkańców przypada 150 skuterów i 100 motocykli.

dzieciWypadki drogowe z udziałem dzieci są bardzo istotnym problemem społecznym od lat dostrzeganym w wielu krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej. W celu rozpoznania ich przyczyn i okoliczności podjęto w tych krajach wiele prac badawczych, w wyniku których scharakteryzowano: wiek i płeć dziecka uczestniczącego w wypadku, pory występowania wypadków, miejsca powstawania i okoliczności, w których zdarzył się wypadek. Analiza wypadków z udziałem dzieci jako pieszych uczestników ruchu wykazała, że chłopcy generalnie częściej ulegają wypadkom niż dziewczynki. Wśród chłopców najwięcej wypadków przypada na wiek 4-9 lat, a wśród dziewczynek na wiek 12 lat.

infrastruktura

Dane statystyczne nie wskazują na cechy dróg i ich otoczenia jako ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo ruchu. W raportach policyjnych przyczyny wypadków drogowych związane z drogą są ujęte w mało znaczącej kategorii  „inne przyczyny wypadków drogowych”. W roku 2009 w Polsce takie przyczyny jak  niewłaściwy stan nawierzchni, niezabezpieczone roboty drogowe czy też nieprawidłowo działające rogatki to 2-3% wypadków i mniej niż 1 % ofiar śmiertelnych. Jednocześnie wiadomo, że cechy drogi mają duży współudział w stwarzaniu zagrożenia na drodze. Wiele niewłaściwych zachowań kierowców i pieszych wynika z niskiej jakości sieci drogowej i oznakowania dróg, braku urządzeń dla pieszych i rowerzystów, braku środków uspokojenia ruchu.

ciezkoscObecnie Polska ma jeden z najwyższych wskaźników ciężkości wypadków w Europie. W 1999 roku 72% ogółu ofiar śmiertelnych zmarło na miejscu wypadku. W każdych 100 wypadkach drogowych ginie w Polsce około 12 osób, podczas gdy w tym samym czasie w wielu krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi nieco powyżej 3. Na ogół wskazuje się na następujące główne przyczyny wysokiego wskaźnika ciężkości wypadków w Polsce:

Jesteś tutaj: Baza Wiedzy Główne problemy brd

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information