Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
O Nas Aktualności
Kontakt

Ranking powiatów

W dziale zaprezentowano syntetyczną informację o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz danych o trendach, skutkach i strukturze wypadków, przedstawiono także informacje o sieci drogowej i dane demograficzne. Wskaźniki zagrożenia oraz udział poszczególnych rodzajów wypadków odniesiono do pozostałych powiatów, dzięki czemu łatwo odczytać pozycję powiatu w poszczególnych kategoriach na tle całego regionu. Oceniono też poziom bezpieczeństwa pod względem każdego ze wskaźników (wykorzystując system oceny gwiazdkowej), a także całościowo.

Najwyższe oceny w 2016 r. uzyskały powiaty działdowski (4,25), gołdapski (4,25), nidzicki (4,25) oraz nowomiejski (4,25). Po dodatkowej analizie najlepszych powiatów w kategoriach głównych zagrożeń brd w województwie, wybrano powiat działdowski, który charakteryzował się najlepszą średnią pozycji w regionie.