Koszty zewnętrzne

crash_testTerminem „koszty zewnętrzne” określa się koszty ponoszone przez otoczenie wskutek działalności jakiegoś czynnika. Często używa się tego  terminu w odniesieniu do różnych środków transportu.  Kosztami zewnętrznymi transportu są wszelkie koszty zużycia środków służących do wytworzenia usługi transportowej, które nie są ponoszone przez kupującego i wytwórcę usługi, ale przez podmiot trzeci, czyli na ogół społeczeństwo. Precyzując, jeśli występują negatywne skutki zewnętrzne danej działalności i nie są one rekompensowane w cenie usługi, to związane z nimi koszty są ponoszone przez obrzeże, a nie przez wytwórcę i użytkownika. Warto zauważyć, że koszty zewnętrzne transportu są ponoszone zarówno dziś jak i w przyszłości, a nie bezpośrednio przez użytkowników transportu.

Do kosztów zewnętrznych transportu wliczane są w szczególności koszty związane z negatywnymi dla środowiska naturalnego i życia człowieka, skutkami działalności transportu.

Pierwszą pracą naukową, w której określono koszty zewnętrzne wszystkich przewoźników, było studium instytutów IWW/INFRAS z Karlsruhe i Zurychu pt. Koszty zewnętrzne transportu (1995). Stwierdzono w nim, że w transporcie nie powstają żadne korzyści zewnętrzne. Taki sam wniosek zawierała Zielona Księga UE (1995) oraz sprawozdanie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu Transport for Europe OECD 1998).

Materiały do pobrania:

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information