2010

  • PDF

I. DANE OGÓLNE

1.1. Zdarzenia drogowe i ich skutki w woj. warmińsko-mazurskim

Rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

1999

1 869

314

2 429

11 976

2000

1 985

285

2 624

12 826

2001

1 860

279

2 395

12 732

2002

1 790

253

2 316

13 399

2003

1 913

271

2 504

13 914

2004

2 001

316

2 508

16 581

2005

1 934

279

2 600

15 849

2006

1 657

248

2 125

16 235

2007

1 963

271

2 611

15 841

2008

2 246

224

2 948

16 102

2009

1 827

176

2 402

16 788

2010

1 725

168

2 336

17 585

2010_01

II. WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1. Zdarzenia drogowe i ich skutki w roku 2010 według powiatów

Powiat

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

bartoszycki

64

97%

6

150%

84

108%

526

112%

braniewski

45

88%

3

43%

57

83%

371

129%

działdowski

58

87%

5

56%

78

84%

577

102%

elbląski

132

115%

10

42%

223

133%

871

115%

ełcki

117

100%

6

75%

157

101%

886

104%

giżycki

52

127%

10

250%

67

131%

525

98%

gołdapski

33

94%

3

100%

38

84%

259

113%

iławski

172

90%

12

133%

246

98%

1 034

102%

kętrzyński

39

80%

12

109%

46

90%

493

101%

lidzbarski

48

107%

5

125%

71

129%

499

106%

mrągowski

114

112%

5

100%

152

117%

607

104%

nidzicki

38

109%

9

129%

60

98%

368

98%

nowomiejski

38

66%

3

43%

46

61%

445

99%

olecki

49

96%

7

140%

62

67%

351

115%

olsztyński

196

89%

22

71%

271

94%

1 742

100%

ostródzki

96

83%

19

238%

135

81%

1 465

103%

piski

37

103%

6

150%

49

94%

643

93%

szczycieński

93

84%

11

65%

125

86%

751

108%

węgorzewski

32

119%

1

44

138%

155

92%

m. Elbląg

112

87%

7

117%

140

92%

1 424

105%

m. Olsztyn

160

97%

6

200%

185

96%

3 593

108%

RAZEM

1 725

94%

168

95%

2 336

97%

17 585

105%

2.2. Wskaźnik wypadków na 100 tys. mieszkańców według powiatów

Powiat

symbol

W/100 000 m

bartoszycki

NBA

103,1

braniewski

NBR

101,4

działdowski

NDZ

88,3

elbląski

NEB

233,6

ełcki

NEL

139,1

giżycki

NGI

91,3

gołdapski

NGO

121,4

iławski

NIL

191,8

kętrzyński

NKE

58,0

lidzbarski

NLI

110,6

mrągowski

NMR

226,3

nidzicki

NNI

111,8

nowomiejski

NNM

87,6

olecki

NOE

143,0

olsztyński

NOL

175,2

ostródzki

NOS

90,9

piski

NPI

64,2

szczycieński

NSZ

133,6

węgorzewski

NWE

133,6

m. Elbląg

NE

87,5

m. Olsztyn

NO

92,4

ŚREDNIA

120,7

2010_02

2.3. Wskaźnik zabitych na 100 tys. mieszkańców według powiatów

Powiat

symbol

Z/100 000 m

bartoszycki

NBA

9,7

braniewski

NBR

6,8

działdowski

NDZ

7,6

elbląski

NEB

17,7

ełcki

NEL

7,1

giżycki

NGI

17,6

gołdapski

NGO

11,0

iławski

NIL

13,4

kętrzyński

NKE

17,9

lidzbarski

NLI

11,5

mrągowski

NMR

9,9

nidzicki

NNI

26,5

nowomiejski

NNM

6,9

olecki

NOE

20,4

olsztyński

NOL

19,7

ostródzki

NOS

18,0

piski

NPI

10,4

szczycieński

NSZ

15,8

węgorzewski

NWE

4,2

m. Elbląg

NE

5,5

m. Olsztyn

NO

3,5

ŚREDNIA

11,8

2010_03

2.4. Wskaźnik rannych na 100 tys. mieszkańców według powiatów

Powiat

symbol

R/100 000 m

bartoszycki

NBA

135,3

braniewski

NBR

128,4

działdowski

NDZ

118,7

elbląski

NEB

394,7

ełcki

NEL

186,7

giżycki

NGI

117,6

gołdapski

NGO

139,8

iławski

NIL

274,4

kętrzyński

NKE

68,5

lidzbarski

NLI

163,6

mrągowski

NMR

301,8

nidzicki

NNI

176,5

nowomiejski

NNM

106,0

olecki

NOE

180,9

olsztyński

NOL

242,3

ostródzki

NOS

127,8

piski

NPI

85,0

szczycieński

NSZ

179,6

węgorzewski

NWE

183,7

m. Elbląg

NE

109,4

m. Olsztyn

NO

106,9

ŚREDNIA

163,5

2010_04

2.5. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według powiatów

Powiat

symbol

Z/100 W

bartoszycki

NBA

9,4

braniewski

NBR

6,7

działdowski

NDZ

8,6

elbląski

NEB

7,6

ełcki

NEL

5,1

giżycki

NGI

19,2

gołdapski

NGO

9,1

iławski

NIL

7,0

kętrzyński

NKE

30,8

lidzbarski

NLI

10,4

mrągowski

NMR

4,4

nidzicki

NNI

23,7

nowomiejski

NNM

7,9

olecki

NOE

14,3

olsztyński

NOL

11,2

ostródzki

NOS

19,8

piski

NPI

16,2

szczycieński

NSZ

11,8

węgorzewski

NWE

3,1

m. Elbląg

NE

6,3

m. Olsztyn

NO

3,8

ŚREDNIA

9,7

2010_05

2.6. Wskaźnik rannych na 100 wypadków według powiatów

Powiat

symbol

R/100 W

bartoszycki

NBA

131,3

braniewski

NBR

126,7

działdowski

NDZ

134,5

elbląski

NEB

168,9

ełcki

NEL

134,2

giżycki

NGI

128,8

gołdapski

NGO

115,2

iławski

NIL

143,0

kętrzyński

NKE

117,9

lidzbarski

NLI

147,9

mrągowski

NMR

133,3

nidzicki

NNI

157,9

nowomiejski

NNM

121,1

olecki

NOE

126,5

olsztyński

NOL

138,3

ostródzki

NOS

140,6

piski

NPI

132,4

szczycieński

NSZ

134,4

węgorzewski

NWE

137,5

m. Elbląg

NE

125,0

m. Olsztyn

NO

115,6

ŚREDNIA

135,4

2010_06

III. PORA WYPADKÓW

3.1. Rok

3.1.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według miesięcy

Miesiąc

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

styczeń

89

76%

7

54%

129

85%

luty

70

56%

5

125%

102

61%

marzec

106

100%

16

145%

127

97%

kwiecień

129

90%

12

63%

174

94%

maj

165

111%

13

87%

221

115%

czerwiec

179

107%

11

61%

239

109%

lipiec

190

116%

11

41%

302

127%

sierpień

231

104%

25

119%

324

109%

wrzesień

177

116%

32

356%

234

113%

październik

141

83%

11

61%

181

85%

listopad

165

115%

22

169%

195

104%

grudzień

83

50%

3

38%

108

50%

RAZEM

1 725

94%

168

95%

2 336

97%

2010_07

3.1.2. Udział wypadków i ich skutków w ciągu roku

WYPADKI

2010_08

ZABICI

2010_09

RANNI

2010_09

3.1.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według miesięcy

2010_11

3.2. Tydzień

3.2.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według dni tygodnia

Dzień

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

poniedziałek

225

83%

24

126%

283

83%

wtorek

226

93%

27

93%

286

93%

środa

220

86%

23

128%

290

89%

czwartek

259

109%

10

56%

337

114%

piątek

286

98%

29

85%

399

103%

sobota

254

91%

23

77%

372

97%

niedziela

255

102%

32

114%

369

103%

RAZEM

1 725

94%

168

95%

2 336

97%

2010_12

3.2.2. Udział wypadków i ich skutków w ciągu tygodnia

WYPADKI

2010_13

ZABICI

2010_14

RANNI

2010_15

3.2.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według dni tygodnia

2010_16

3.3. Doba

3.3.1. Wypadki i ich skutki w roku 2011 w ciągu doby

Godzina

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

00

29

104%

6

100%

34

106%

01

17

100%

3

75%

21

81%

02

12

80%

3

75%

22

110%

03

23

177%

1

25%

41

178%

04

13

62%

1

100%

17

50%

05

30

130%

3

43%

44

176%

06

65

100%

11

157%

72

91%

07

67

74%

7

117%

82

68%

08

72

109%

2

33%

107

123%

09

82

111%

3

60%

107

113%

10

88

90%

6

150%

116

84%

11

102

96%

3

75%

133

99%

12

94

83%

9

113%

121

86%

13

121

115%

7

88%

167

121%

14

140

95%

5

31%

184

92%

15

120

89%

6

55%

172

101%

16

137

88%

19

146%

181

86%

17

134

112%

16

114%

172

116%

18

96

76%

10

167%

138

82%

19

100

111%

18

113%

135

131%

20

51

65%

10

200%

75

63%

21

52

83%

8

133%

68

82%

22

47

100%

9

129%

69

117%

23

33

110%

2

25%

58

126%

RAZEM

1 725

94%

168

95%

2 336

97%

2010_17

3.3.2. Udział wypadków i ich skutków w ciągu doby

WYPADKI

2010_18

ZABICI

2010_19

RANNI

2010_20

3.3.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków w ciągu doby

2010_21

IV. LOKALIZACJA WYPADKÓW

4.1. Rodzaj obszaru

4.1.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według rodzaju obszaru

Miesiąc

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

zabudowany

829

91%

45

115%

972

91%

niezabudowany

896

98%

123

90%

1 364

102%

RAZEM

1 725

94%

168

95%

2 336

97%

4.1.2. Udział wypadków i ich skutków według rodzaju obszaru

WYPADKI

2010_22

ZABICI

2010_23

RANNI

2010_24

4.1.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według rodzaju obszaru

2010_25

4.2. Geometria drogi

4.2.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według odcinka drogi

Odcinek

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Odcinek prosty

958

93%

116

103%

1 260

97%

Zakręt, łuk

351

90%

29

64%

534

90%

Spadek

32

80%

3

43%

47

85%

Wzniesienie

23

79%

2

200%

42

100%

Wierzchołek wzniesienia

3

300%

6

600%

Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem

332

101%

15

88%

429

108%

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

12

100%

14

93%

Skrzyżowanie równorzędne

4

80%

4

57%

RAZEM

1 715

165

2 336

W związku z możliwością wielokrotnego wyboru ww. kryterium, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach,
a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar.

4.2.2. Udział wypadków i ich skutków według odcinka drogi

WYPADKI

2010_26

ZABICI

2010_27

RANNI

2010_28

4.2.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według odcinka drogi

2010_29

4.3. Lokalizacja

4.3.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według elementu drogi

Element

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Jezdnia

1 347

99%

138

97%

1 882

103%

Przejście dla pieszych

133

78%

9

150%

131

75%

Pobocze

101

74%

14

100%

146

76%

Skarpa, rów

69

92%

2

25%

96

81%

Chodnik, droga dla pieszych

28

90%

1

50%

31

89%

Wjazd, wyjazd z posesji

13

81%

1

13

76%

Parking, plac

6

120%

6

120%

Przystanek komunikacji publicznej

5

125%

6

150%

Przejazd tramwajowy, torowisko

2

100%

1

1

50%

Droga dla rowerzystów

8

160%

8

160%

Most, wiadukt, łącznica, tunel

2

40%

2

50%

Przejazd kolejowy niestrzeżony

6

300%

2

8

400%

Przejazd kolejowy strzeżony

Pas dzielący jezdnie

3

60%

3

50%

Przewiązka na drodze dwujezdniowej

Roboty drogowe

2

40%

3

38%

Inne

RAZEM

1 725

94%

168

95%

2 336

97%

4.3.2. Udział wypadków i ich skutków według elementu drogi

WYPADKI

2010_30

ZABICI

2010_31

RANNI

2010_32

4.3.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według elementu drogi

2010_33

V. OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW

5.1. Warunki atmosferyczne

5.1.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według warunków atmosferycznych

Warunki atmosferyczne

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Dobre warunki atmosferyczne

1 056

99%

108

109%

1 405

101%

Pochmurno

397

91%

39

98%

565

92%

Opady deszczu

215

89%

19

66%

289

90%

Opady śniegu, gradu

87

81%

3

25%

133

96%

Oślepiające słońce

28

90%

2

200%

39

91%

Mgła, dym

17

68%

1

33%

30

100%

Silny wiatr

23

192%

2

200%

33

194%

RAZEM

1 823

174

2 494

W związku z możliwością wielokrotnego wyboru ww. kryterium, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach,
a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar.

5.1.2. Udział wypadków i ich skutków według warunków atmosferycznych

WYPADKI

2010_34

ZABICI

2010_35

RANNI

2010_36

5.1.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według warunków atmosferycznych

2010_37

5.2. Stan nawierzchni

5.2.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według stanu nawierzchni

Stan nawierzchni

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Sucha

1 040

97%

110

97%

1 407

102%

Mokra

459

100%

50

100%

599

82%

Kałuże, rozlewiska

7

78%

10

67%

Oblodzona, zaśnieżona

228

102%

9

64%

331

110%

Koleiny, garby

11

48%

15

38%

Dziury, wyboje

13

68%

2

200%

15

68%

Zanieczyszczona

13

93%

18

90%

RAZEM

1 771

171

2 395

W związku z możliwością wielokrotnego wyboru ww. kryterium, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach,
a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar.

5.2.2. Udział wypadków i ich skutków według stanu nawierzchni

WYPADKI

2010_38

ZABICI

2010_39

RANNI

2010_40

5.2.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według stanu nawierzchni

2010_41

 

5.3. Oświetlenie

5.3.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według oświetlenia

Oświetlenie

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Światło dzienne

1 231

97%

91

87%

1 663

99%

Noc - droga oświetlona

139

83%

13

108%

178

94%

Noc - droga nieoświetlona

232

92%

43

90%

344

97%

Zmrok, świt

123

94%

21

191%

151

82%

RAZEM

1 725

94%

168

95%

2 336

97%

5.3.2. Udział wypadków i ich skutków według oświetlenia

WYPADKI

2010_42

ZABICI

2010_43

RANNI

2010_44

5.3.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według oświetlenia

2010_45

 

VI. RODZAJ WYPADKÓW

6.1. Wypadki i ich skutki w roku 2010 według rodzaju

Warunki atmosferyczne

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Zderzenie czołowe

233

103%

36

86%

420

109%

Zderzenie boczne

342

105%

23

96%

482

109%

Zderzenie tylne

161

116%

4

67%

215

126%

Najechanie na pieszego

365

85%

41

164%

357

82%

Najechanie na drzewo

295

84%

51

82%

434

90%

Najechanie na słup, znak

23

92%

2

200%

34

97%

Najechanie na unieruchomiony pojazd

18

106%

1

100%

21

105%

Najechanie na barierę

5

63%

2

10

77%

Najechanie na zwierzę

19

112%

1

22

88%

Najechanie na dziurę, wybój, garb

3

100%

3

100%

Najechanie na zaporę kolejową

1

1

Wywrócenie się pojazdu

177

88%

4

40%

221

78%

Wypadek z pasażerem

21

95%

2

200%

37

119%

Inne

62

95%

1

25%

79

100%

RAZEM

1 725

94%

168

95%

2 336

97%

6.2. Udział wypadków i ich skutków według rodzaju

WYPADKI

2010_46

ZABICI

2010_47

RANNI 

2010_48

6.3. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków według rodzaju

2010_49 

VII. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH

7.1. Wypadki udziałem osób pieszych w 2011 roku

Wypadki drogowe:

Wypadki

Zabici

Ranni

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Ogółem

2009=100%

Z udziałem pieszych

365

86%

41

164%

357

83%

Spowodowane przez pieszych

126

74%

21

210%

110

65%

Spowodowane przez nietrzeźwych pieszych

39

115%

9

900%

32

89%

7.2. Wiek pieszych sprawców wypadków drogowych w 2011 roku

2010_50

7.3. Udział pieszych w wypadkach według miejsca zdarzenia

2010_51

7.4. Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych

2010_52

7.5. Udział pieszych w wypadkach według typu obszaru

2010_53

VIII. UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO.

8.1. Ofiary wypadków drogowych wg. grup wiekowych

2010_54

8.2. Ofiary wypadków drogowych wg. płci

 2010_55

8.3. Sprawcy wypadków drogowych wg. płci

2010_56

8.4. Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych wg. płci

2010_57

8.5. Ofiary wypadków drogowych wg. użytkownika drogi

  2010_58

2010_59

8.6. Wskaźnik zabitych oraz rannych przypadający przeciętnie na jeden rocznik w każdej z grup wiekowych w 2010 roku

2010_60

Jesteś tutaj: Stan brd w regionie Dane archiwalne

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information